Pranic as a solution at work

Many people would not think to mix work with anything that has to do with spirituality or energies that is their “hobby” in the free time. “And never the twain shall meet”. They go together like chalk and cheese. Wouldn’t … Continue reading

Self defence

These days spiritual people rarely retire from society and spend their time meditating in remote mountains. Today’s spiritual people often live in cities, surrounded by people, active in society, putting themselves ‘out there’ to promote awareness and help people understand the ‘feelings’ they might not understand. The same goes for anyone openly involved in and promoting alternative health.

copyright: Flickr/Collin Harvey

This also means we are often under attack from those who find alternative health and spirituality bad or offensive or even dangerous. And thoughts and speech are very real, they are made up of energy and they affect the person they are targeted at, not just on an emotional level, but can also cause problems on a physical level in the long term. People who actively speaks up about these issues, especially those who take the step ‘out of the spiritual closet’ and openly discuss these things with people who aren’t always positive about it, are often faced with extremely harsh comments, negative speech and even accusations, name calling and ridicule. Sometimes when people get more sensitive, the whirlwind of energies around them can become very overwhelming, you feel, see and hear things that all demand your attentions, and it can be very tiring.

Luckily we have the tools for protecting ourselves from such intentional or unintentional attacks! I can’t count the times I’ve used the techniques I learned from the MCKS Psychic Self Defense workshop and book to keep myself protected from negativity, intentional or, more often, unintentional. There are other psychic self defines methods and books too, but these are the ones I have found most useful. Working in a restaurant/bar for several summers I’ve been very grateful for being able to protect myself from the emotional outbursts that may happen there. And even when nothing seriously unpleasant happened, I felt less tired, less annoyed and found it easier to leave work behind when I went home!

When talking to friends and strangers about Pranic Healing, about spirituality, I’m also incredibly grateful to have the tools to keep me calm and happy so that I can stay as clear minded and loving as possible in what I say. Knowing what my thoughts and what I say can do to other people, both positive and negative, I try my hardest to make sure I keep the positives outweighing the negatives. Keeping myself shielded from external unnecessary and harmful thoughts and feelings helps me keep my cool more effectively and gives me more time to focus on dealing with my own character building. This does not mean I’m oblivious to what’s going on around me. The best way I can describe the feeling is like watching a favourite film you’ve seen several times – you still get slightly emotionally engaged with the film, you feel the ups and downs of the characters, but the ‘bad’ things don’t drag you down, you just sort of observe yourself feeling these things. This is the effects I feel when wearing energy shields or other forms of energy protection.

And these are not complicated things we can do, they start from something as simple as discreetly crossing your arms and/or legs, which closes off your aura and protects you from the thought forms coming from other people or the surroundings. Other techniques require basic knowledge of Pranic Healing, and are incredibly effective in protecting us from simple things like the tiredness and tension of fellow travellers during the morning commute to defending us against very powerful thought forms that affect whole countries and societies.

Another simple thing to do is just projecting love and kindness towards anyone who is being negative towards you, whether it be as an intentional attack, or just their own emotions spilling over on you. This helps neutralise the negative emotions and helps defuse the situation easier. NOTE: this of course while still maintaining your own physical safety, walking away from dangerous situations, getting help when needed etc. This is very important.

Pranic Healing på jobbet

Pranic Healing är inte bara bra för att behandla sjukdomar och stress. Det är ypperligt för att klara av knepiga situationer på jobbet också. Det finns en hel uppsjö av saker man kan göra för att underlätta och här ger jag några vinkar om vad man kan göra. Allt har jag själv testat och det fungerar 🙂

Jobbiga relationer?

Då är det relationshealing som gäller. Vanlig hederlig behandling, välsignelser och kristall-healing gör susen. Ibland snabbt, ibland tar det lite mer tid. Pranic skydd kan också vara matnyttigt i vissa lägen. Pranic kriyashakti hjälper också, om du kan det. Prana-andning lugnar om du är upprörd.

Oinspirerande plats?

Putsa energin, och energisera enligt behov. Mantror är också praktiska för detta ändamål. Kan du Pranic Feng Shui, kolla om det är nåt du ännu kan optimera. Kriyashakti kan du också ta till för att förbättra situationen.

Problem med att få nåt framåt, eller är det något som strular hela tiden?

Putsa, putsa, putsa, även på känslomässig nivå om du kan det. Energisera. Välsignelser är också bra. Kriyashakti fungerar också här.

Ja-a, det är nog mera din egen fantasi som är begränsningen på vad du kan göra. För om du har gått grundkursen har du redan redskapen. Med mer avancerade kurser kommer mer avancerade verktyg, men grunduppsättningen förblir densamma.

Lycka till och trevlig arbetsdag!

Investera i dig själv

Vi är många som glömmer att ta hand om oss själva när arbete, familj och andra plikter pockar på oss under vardagen. Mat, motion och vila är viktiga för att vi ska må bra. Men ack så lätt vi glömmer detta. Jag, liksom många med mig. Och vi lider alla av det. För egen del har jag kunnat konstatera att det är en fin balansgång mellan att ägna tid åt sig själv och att ägna tid åt min familj och mina åtaganden. Som det sägs i Bibeln; allt har sin tid. Grand Master Choa säger att man inte ska göra något till överdrift. Man ska sköta sig själv, men också sina åtaganden.

Jag har nu ett intressant livsskede med två små barn; min energibalans har inte stora marginaler. Jag måste avsätta tid för andliga övningar, meditation och motion regelbundet för att må bra och orka med vardagen. Släpper jag på detta mer än 2 dagar, lider hela familjen för min energinivå sjunker och min stressnivå stiger mycket och snabbt. Kort sagt, barnen tycker inte att jag är så trevlig att vara med, och maken trivs inte heller.

Men när man har mycket annat, hur ska man då få tid för “lyx” som meditation?

Min erfarenhet är att följande tips fungerar

  • Börja i liten skala. Jag har målsättningen att ägna en kvart varje dag åt meditation, yoga eller andliga övningar. Vissa dagar blir det mer, andra mindre. Hur trött jag än är när jag är klar på kvällen, så kan jag ägna 2-3 minuter åt något, kanske en kort kontemplation, att välsigna, en snabb behandling, lite gymparörelser.
  • Gör det till en rutin när det passar dig. Jag har märkt att jag mår bäst av en liten stilla stund mitt på dagen. Det fungerar bra när jag är hemma med barnen och de sover middag eller vilar. Då har jag en liten stund för mig själv och kan ladda batterierna.
  • Rutin är nyckelordet; gör det samma tid varje dag i tre veckor så får du en bra grund. Då känner du också effekterna av det. Om du tar paus, märker du skillnaden ganska fort.

Efter en liten tid märker du resultat. För min del fick jag rutin och känsla för det på ca 3 veckor. Så mycket, att jag gärna fortsätter och hela familjen märker också effekten. Och vill att jag fortsätter 🙂

Det sägs att en timme meditation motsvarar en timme sömn. Det är sant. Jag sover bättre och effektivare när jag mediterar och motionerar regelbundet. Då kvaliteten på sömnen är bra, orkar jag bättre även dagar då nätterna blivit kortare av någon anledning. Jag har ansett 9 timmars sömn som normalt för att vara utvilad. Nu klarar jag mig riktigt bra på 6-7 timmar om jag bara mediterar regelbundet. Det ger mig mera tid för annat också, men så får jag också tid för andlig utveckling, motion och meditation. Det är alltså en cirkel som föder sig själv.

Försök du med! 🙂

Forgiveness – I

What is forgiveness?
How do we do that? How do we forgive, what does it feel like when we’ve forgiven someone?

Copyright: Flickr / hang_in_there

Until recently, I had never experienced difficulty in forgiving someone. Yes, sometimes it took me a whole day to forgive them (yeah, I know…) but even then it was more of an automatic thing, not anything I had to ‘try’ to do, to actively work on. The more difficult thing was sorting out my hurt self-esteem after I got hurt 😛

I found myself repeatedly talking to people who said they simply cannot forgive someone for something done to them, either because they believed this person did not deserve forgiveness, or because they simply did not know how to! I always told them the forgiveness ‘ritual’ Master taught (from webcast by Master Stephen Co, can be found in THIS previous post). I usually also add ritual with asking for forgiveness, as hurting is very rarely just oneway…

I cold always mentally understand that forgiveness isn’t always that easy, but I had nothing much to tell people in way of helping as it was very natural to me. I always did wish I could understand more so I could help more.

Be careful what you wish for, it might come true…

Now I have a very intimate understanding of what it feels like to not know how to forgive. And it’s not nice, I tell ya! However much I know I have to forgive, however much I know I’m only hurting myself, and however much I decide to keep repeating the words until they feel true, I’m still struggling.

So far I can only say repetition repetition repetition repetition repetition repetition – it seems to be the only way forward. I always thought it would be easy, just repeat and repeat. I hadn’t thought of the negative emotions that get in the way, the ‘why should I forgive, they don’t deserve it’, and the very simple way the emotions just make us forget to do the forgiveness ritual, to find a ton of other more important things to do. It also often feels safer to not poke and prod at the issue because it feels like thinking of it only makes us angry and sad and hurt and feeling either like tearing the whole world apart to rip put the pain, or makes us feel like nothing at all, like we’re completely empty inside. With those feelings lurking it’s not wonder we hesitate to face the forgiveness. We’re still just human after all 🙂

Another thing I have noticed is that denying the feelings of hurt just makes it all worse. It’s ok to accept that what the other person did was hurtful and possibly very wrong. Then you are free to remind your emotional body that you do not know everything about that person, they are learning and evolving and make mistakes, remember they’re a soul with emotions too. ‘Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do.’ Luke 23:34

A dear friend gave me a good tip too: if it’s too difficult to bless the person yourself, if that makes you angry and upset, just simply ask the higher beings to bless the person with love and a good life, and with emotional and spiritual maturity. That way you don’t have to feel happiness and forgiveness towards the person directly, and doing this will (I’m told) in time make it easier to forgive the person. Here goes 😀

A Simple Forgiveness & Releasing Technique

Excerpts from public lecture of Master Stephen Co on the Prayer of St. Francis of Assisi: A Treatise on Inner Alchemy and Transformation following the full moon meditation (June 25/26, 2010).

Copyright: Flickr / profzucker

For those who missed the video or audio streams, here is an important part of the lecture, lovingly & generously shared to one and all.
First, we have to understand that we are souls and are here on earth today, shaped by lessons learned from previous experiences, to learn more lessons in order to evolve. Evolution, however, involves time, process, and (lots of) mistakes. Hence, we all make mistakes.

Saint Francis of Assisi

From the alchemical interpretation of the lines of the prayer of Saint Francis of Asissi, “where there is hatred let me sow love, where there is injury let me sow pardon and forgiveness”, Master Stephen Co teaches us this simple technique as taught by GrandMaster Choa Kok Sui.

(Mudra is to put hands together on the heart; visualize in front of you someone you want to forgive & let go; inhale & exhale slowly; focus on your heart & crown chakras). Say the following sincerely:

Namasté, Namasté, Namasté.

The spiritual being within me acknowledges there is a spiritual being within you. (This part is important when you forgive. The realization here is that we are all spiritual beings who are in the process of evolving).

Namasté, the I AM within me acknowledges the I AM presence within you.

The child of God within me honors the child of God within in you. Namasté. (Visualize his/her body disappearing and all you see is brilliant light for you are addressing at the soul level)

Namasté.

The divinity in me salutes the divinity in you.

Atma, Namasté.

We are all children of God.

We are all in the process of evolving.

Evolution involves time, process, and lots of mistakes.

I had my share of mistakes and learned from them.

So can you. I wish you the same.

God’s peace and love be with me.

God’s peace and love be with you.

You are completely forgiven. (3x)

May you be blessed with inner peace, inner healing.

May you be blessed with spiritual transformation & spiritual maturity.

God’s blessing be with you.

May you spiritually grow and evolve.

Namasté.

You are completely forgiven.

Go in peace.

I completely release you.

So be it.

Atma, namasté.

Go in peace. (Be stil. Be aware. Let the energy flow. Take a deep breath. Exhale and release.)

Cut cut cut! (Do this cutting action with both hands like you’re cutting links in front of you)

I release you.

Note: Repeat this exercise as many times as you like. It’s the energetic way of releasing and letting go.

Resentments can get stuck in the chakras, and go deeper & deeper into the astral body then the mental body. Without letting go and forgiveness, spiritual development is difficult. You will keep hitting roadblocks (which are basically your angers & resentments) to success. Move on with your life. Learn your lessons. Let go of the past so you can continue to live.

Excerpts from public lecture of Master Stephen Co on the Prayer of St. Francis of Assisi: A Treatise on Inner Alchemy and Transformation following the full moon meditation (June 25/26, 2010).

Livet går inte i repris

Under detta år har två människor jag kände bra gått bort. Båda dödsfallen kom överraskande och lämnade mig med en känsla av förlust, chock och såklart sorg. Båda var mitt i livet. Jag upplevde att jag inte hade hunnit prata med dem tillräckligt, inte hunnit säga allt jag ville. Tänk om jag kunde ha hjälpt dem mer?

Det är något som jag får lära mig att acceptera. Men som tur är kan jag som pranic healer i alla fall hjälpa dem och deras familjer även i detta läge. Det är en tröst och lättnad att veta och det hjälper mig bearbeta sorgen och saknaden.

Som pranic healer kan jag välsigna familjerna, stötta dem med energibehandling under första sorgetiden och – sist men inte minst – hjälpa den döda i processen med pranic healing behandling även efter den fysiska kroppens död. Detta hjälper, även om de flesta av oss har svårt att förstå vad som händer på fysiska och energiplanet då.

Lite mer om denna process kan du lära dig under höstens specialkurs om själen: Achieving oneness with the Higher Soul (ung: Uppnå enhet med Högre Själen).

Kursen hålls på engelska den 13-14 oktober men tolkas till finska vid behov, kursstället är utanför Helsingfors. Mer info om kursen hittar du här: http://www.pranichealing.fi/index.php/tapahtumat/details/184-achieving-oneness-with-the-higher-soul

Välsignelser till alla som berörts av död.

 

Cereal fields in Sunset/Maria Nybäck 2008